Bak Su Akıllı Sulama Sistemleri

Bak Su Akıllı Sulama Sistemleri

Marka: Bakım Plastik

Ürün Özellikleri


Bak Su Kullanım Kılavuzu incelemek için tıklayınız 


Bak Su Akıllı Sulama Sistemleri;

 • Nesnelerin interneti ile tarımsal sulama Yapay zeka kontrollü sulama sistemi
 • Tarımsal sulamada kullanılan basınçlı ve damlama sulama sistemlerine entegre olarak çalışan İOT sistem topluluğu 
 • Tarımsal sulama sahalarında çiftçilerin farkında olduğu fakat müdahale edemediği kayıpların çiftçiler tarafından gündeme getirilmesi üzerine yapılan bu çalışma çiftçilerin kayıplarını ve kullanmış oldukları gübre, su, elektrik kullanımı gibi konularda gerçek zamanlı olarak çiftçileri bilgilendirmek üzere ve sistemin otonom çalışması ile oluşabilecek giderlerin minimuma indirilmesi amaçlanmıştır.
 • Çiftçinin sulama yapmak için sürekli tarlaya gidip gelmesi ortadan kalkarak uzaktan mobil uygulama ile tarımsal sulamanın hem kontrolü hem de raporlanmasına erişebilmektedir.
 • Çiftçinin kullanmış olduğu mevcut sulama kontrol panosu ile trafo arasındaki enerji bağlantısını sağlayan kabloların çalınması durumunda çiftçinin gerçek zamanlı anlık olarak bilgilendirilmesi mobil uygulama aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.
 • Genellikle sulama yapılan bölgelerde tarife olmasından dolayı çiftçilerin aynı saat aralıklarında sulamayı başlattıklarında elektrik arızaları veya kesintileri yaşanmaktadır. Yaşanan bu elektrik kesintilerinde çiftçi sulama ile birlikte gübreleme yaptığı zamanlarda elektrik kesintilerinde gübre tankında bulunan gübrenin pompa tarafından vakum yapılarak gübre yer altına su ile birlikte inmektedir. Bu durum hem yeraltı sularının kimyasallarla karışması aynı zamanda kullanıcının gübre tankında bulunan gübre kayba uğrayarak ürün veriminin azalmasına ve gübre maliyetinin çiftçiye yansımasına neden olmaktadır. Gübre tanklarına küresel vana takılarak elektrik gitmesi durumunda sistem elektrik kesintisi bilgisi geldiği anda gübre tankının vanalarının kapatılarak gübrenin kayba uğraması engellenmektedir.
 • Mevcut Sulama panolarında kuyunun şebekeden fazla endüktif yük çekmesinin önüne geçmek için kompanzasyon sistemleri bulunmaktadır. Kompanzasyonda oluşan arızalar veya kondansatör tüplerinin bitmesi durumunda çiftçiler bir sonraki ayın elektrik faturasında enerji firması tarafından cezalandırılmaktadır.  Geliştirdiğimiz sistemde ise kompanzasyon arızası ve kondansatörler tüplerinin bitmesi halinde yapay zeka kontrolü ile çiftçiye anlık bilgi verilmektedir.
 • Geliştirdiğimiz sistemde kullanıcı mobil uygulama vasıtasıyla sulama panosunda mevcut olan elektrik enerjisi, sulama esnasında pompanın çekmiş olduğu akım verileri anlık olarak görsel ara yüzde bulunmaktadır. Mevcut elektrik enerjisinin belirli limitlerin üzerinde veya altında olması durumlarda pompanın çalıştırılması pompa arızalarına neden olmaktadır. Buna yönelik kullanıcı tarafından belirlenen voltaj bilgileri ara yüzden limitlerin belirlenmesi halinde o limit değerlerini aşması durumunda pompa sistem tarafından otomatik olarak kapatılır ve kullanıcıya anında bilgi verilir. Voltaj değerlerinin limitler içerisinde olup pompanın çalıştırılarak sulamaya başlanması durumunda pompanın çektiği akım bazı durumlarda yükselerek pompanın arızalanmasına veya yanmasına sebep olmaktadır yine kullanıcı tarafından akım limit değeri belirlenmektedir ve bu limit üzerine çıkılması halinde pompa sistem tarafından otomatik olarak kapatılarak kullanıcıya anlık uygulama üzerinden bilgi verilmektedir.
 • Çiftçilerin kullandığı sulama sistemleri damlama veya sprinkler sulama sistemleri ile gerçekleştirilmektedir sulama esnasında boruların tıkanması, delinmesi veya sprinklerlerin, tapaların yerlerinden çıkması gibi çeşitli sorunlar meydana gelmektedir bu durumlarda çiftçinin su, elektrik, ve ürün kaybı yaşamasına neden olmaktadır. Geliştirdiğimiz sistemde bulunan basınç sensörünün pompa ya mekanik olarak takılarak sulamada meydana gelen boruların tıkanması, delinmesi veya sprinklerlerin, tapaların yerlerinden çıkması gibi durumları sistem yazılımsal olarak algılayıp anında sorunun giderilmesi için sulanın durmasını sağlar ve kullanıcıya anlık bilgi verir.
 • Mevcut sistemde damlama sulama yapılması durumlarında filtreler yeraltı sularında bulunan kumdan dolayı tıkanmaktadır filtrelerin manuel olarak temizlenmesi gerekmektedir. Geliştirdiğimiz sistemde filtrelere küresel vana takılarak filtrelerin otomatik olarak kullanıcı tarafından uzaktan temizlenmesi sağlanmaktadır.
 • Sulama panolarında elektrik gidip gelmelerinin anlık olması durumlarında sulama kuyuları zarar görmektedir. Geliştirdiğimiz sistemde kullanıcı tarafından belirlenen elektrik gidip geldikten sonra pompanın kaç dakika sonra çalıştırılacağı belirlenmektedir bu şekilde pompa arızalarının önüne geçilmektedir.
 • Tarımsal sulamada sudan tasarruf etmesini sağlar
 • Tarımsal sulamada reaktif enerji kullanımından oluşacak cezaların önüne geçilmesini sağlar.
 • Tarımsal sulamada pompa da oluşabilecek arızaların önlenmesini sağlar.
 • Tarımsal sulamada ürün verimliliğin artmasını sağlar.
 • Tarımsal sulamada gübre gibi kimyasal maddelerin yeraltı sularına karışmasını önler.
 • Tarımsal sulamada gübre gibi kimyasal maddelerin kaybını önler.
 • Tarımsal sulamada çiftinin uzaktan kontrollü kullanımını sağlayarak yol giderlerinden ve zamandan tasarruf sağlar.
 • Tarımsal sulamada maddi olarak tasarruf sağlar.

Yukarıda belirtilen tüm durumlar otomasyon yazılım sistemiyle sağlanmaktadır.
 

facebook whatsapp pdf

Ürünü Paylaş

Ürün Teklif Formu

whatsapp iletişim