Yağmurlama Sulama Yöntemi

Suyu toprak üzerine belirli bir basınç altında ince damlacıklar biçiminde, yağmur şeklinde püskürten meme veya başlıkların yer aldığı borulardan oluşan sisteme Yağmurlama Sulama Yöntemi denir.
Yüzeyi düzgün olmayan, eğimi fazla, infiltrasyon(sulama hızı) yüksek arazilerde yüzey sulama (salma sulama) yönteminin uygulanması randımanlı olmamaktadır.
Yine su alma hızı yüksek olan topraklarda, akış süresinin azalması nedeniyle yüzey sulama(salma sulama) ekonomik olmamaktadır.


Ayrıca günümüz koşullarında Yer altı kaynaklarımızdaki su miktarının düşmesi, mevsimsel yağışların yeterli olmaması ve küresel ısınmanın etkisiyle tehlike altına giren suyun, ekonomik ve randımanlı kullanmamız gerektiği herkes tarafından bilinmektedir. Bunun gibi bazı durumları da göz önünde bulundurarak ve sağladığı birçok avantajdan dolayı Yağmurlama sulama yöntemi özellikle gelişmiş ülkelerde çok fazla uygulama alanı bulmuştur.


Yağmurlama sulama yönteminde arazi üzerine belirli aralıklar ile yerleştirilen yağmurlama başlıklarından basınç altında havaya verilen sulama suyu burada arazi üzerine düşer ve infiltrasyonla toprak içerisine girerek bitki kök bölgesinde depolanır.Bu su uygulama biçimi doğal yağışa benzediği için yağmurlama yöntemi adını almıştır.


Yağmurlama sistemi sulu tarıma uygun her türlü iklim koşullarında ve tarıma elverişli her türlü toprakta ve yüzey sulama için uygun olmayan topografya koşullarında da kullanılabilir. Ancak ağır bünyeli (killi) topraklarda yağmurlama hızı değerinin dikkatle belirlenmesi gerekir. Başka bir anlatımla, yağmurlama hızı toprağın su alma hızından fazla olmamalıdır. Ayrıca bu yöntem neredeyse tüm bitkiler için kullanılabilir.Uygun başlık tipi, başlık ve lateral aralıkları seçildiği taktirde sulama randıman ve sulama eşdeşliği yüksektir.


Suyun başlıklardan basınç altında verilmesi için basınçlı bir boru sisteminin bulunması ve işletme basıncının ya pompa birimiyle ya da su kaynağının yüksekte olması şekliyle yerçekimiyle sağlanması gerekmektedir.


Sulama suyu, kapalı boru sistemi ile tarlaya kadar getirilir ve sulanacak parsel içine belli aralıklarla yerleştirilen sulama boruları(lateral) üzerinde bulunan tek veya çift memeli başlıklarla belli bir basınç altında uygulanır.


Yağmurlama sulama sistemleri yarı ya da tam olarak çalıştırılabilir.


whatsapp iletişim